Idővonal

Itt nyomon követheti a kiadott lapszámokat

2024, III. évf. 3. szám
A fényteli középkorról mesél a Duo Gladii legújabb száma
A gátlástalan marxista történelemhamisítás terhére róható sok már mellett az is, hogy a középkor bevett jelzőjévé tette a sötét szót. Ez azonban a baloldali történelemszemlélet egyik legnagyobb hazugságának tekinthető. Hogy miért? Legújabb lapszámunkban a tradicionális jobboldaliság talaján állva ennek próbálunk utána járni, de közben reflektálunk korunk sok egyéb problémájára is.
2024, III. évf. 3. szám
2023, III. évf. 2. szám
Túl a Vikingeken – A germán szellemről a Duo Gladiiban
Odin, Thor, Loki… Megannyi ismerősen csengő, mégis lényegileg ismeretlen név. Az őket egykor tisztelő ősi germán népek – gótok, gepidák, langobardok, kvádok, bajorok, szászok, normannok… – az európai kultúra és civilizáció legfontosabb építőkövei közé kerültek, ahogyan a mai, elődeikhez kevéssé méltó germán nyelvű európai országok – Németország, Anglia, a különböző skandináv államok – is központi szerepet töltenek be a világ dolgainak alakításában. A legújabb Duo Gladiiban annak járunk utána, miben is áll az eredeti germán genius, és mit tanulhatunk a germánság által egykoron képviselt tradicionális szellemiségből.
2023, III. évf. 2. szám
2023, III. évf. 1. szám
Róma örök!
A Duo Gladiiban elindult civilizációs tematika bevezető száma után megkezdjük azon tradicionális civilizációk számbavételét – elsőként Róma kerül terítékre –, amelyektől tanulhatunk, amelyekre ilyen vagy olyan okból fel kell néznünk. Egy 90 oldal környéki kiadvány természetesen még arra sem vállalkozhat, hogy a legtöbb fontos aspektusra kitérjen, de ígérjük, izgalmas kérdések kerültek a fókuszba, és a lapunktól megszokott egyedi szemléletmód az elmúlt időben csak finomodott, a tollunk pedig élesedett…
2023, III. évf. 1. szám
2022, Október-November
Tradicionális kultúrák, civilizációk – Új tematikus sorozatba kezd a Duo Gladii
Új tematikus sorozat indul a Duo Gladii hasábjain, amelynek keretében minden szám egy-egy tradicionális civilizációt, kultúrát, birodalmat állít a középpontba. A most megjelenő lapszám a sorozat bevezetőjeként a kultúrák és civilizációk általános kérdéseire koncentrál. Összezavarodott, mértéket vesztett világunkban a régi idők értékeinek tanulmányozására már csak azért is szükség van, hogy segítségükkel életünk és a világ folyásának józan mértéket szabhassunk.
2022, Október-November
2022, Augusztus-Szeptember
Hierarchia, háború, Dária Dugina
Az augusztus-szeptemberi szám központi témájának a hierarchiát szántuk, de az idők szava részben felülírta elképzeléseinket, a szerkesztőgárda ugyanis nem tudott eltekinteni a háború eseményeitől. Lapszámunkat a nagy orosz tradicionális filozófus, Alexander Dugin közelmúltban elhunyt lánya, Dária Dugina emlékének szenteltük, akit feltehetőleg ukrán terroristák küldtek a túlvilágra, egy augusztus 20-ai robbantásos merénylet során.
2022, Augusztus-Szeptember
2022, Június - Július
A Duo Gladiiban a háborúról
Ami késik, nem múlik – szokták mondani. Szóval lassan mindenki fellélegezhet, némi csúszással ugyan, de augusztusban megjelenik a Duo Gladii június-júliusi száma. A téma – az orosz-ukrán konfliktus és ennek apropóján a háború általában – súlyos és aktuális is egyben. Nézőpontunk pedig most is, mint mindig, a maga nemében teljesen egyedi.
2022, Június - Július
2022, Április - Május
Célkeresztben a demokrácia – Jön az április-májusi Duo Gladii
Tradicionális jobboldali nézőpontból az általános választójog és a modern demokrácia, a tömegdemokrácia a mennyiség szellemellenes uralmához kötődik, amelyben az ideák világa felé mutató minőségi elv csak ritkán, véletlenszerűen nyilvánulhat meg. A választási procedúra lezárulta után megjelenő lapszámunkban emiatt a demokratizmus néhány aspektusát tesszük kritika tárgyává.
2022, Április - Május
2022, Február, Március
Miért harcoljunk a Metaverzum ellen? – Válaszok a február-márciusi Duo Gladiiban
Mint korábban is jeleztük, a Duo Gladii 2022. évi számaiban valamelyest elvontabb témák kerülnek terítékre. A február-márciusi számban a Metaverzum terjeszkedése okán a virtuális valóság diabolikus világának kérdéskörét helyeztük középpontba, mely szemünk előtt válik a hagyományellenes erők egyértelműen leghatékonyabb fegyverévé. A téma fontosságának is köszönhető, hogy a végeredmény az eddigi legvaskosabb lapszámunk lesz/lett.
2022, Február, Március
2022, December, Január
Karácsonykor is Duo Gladii
Folyóiratunk első lapszámának megjelenése óta immáron eltelt egy év. Az új, karácsonyi számmal kezdődő évfolyamhoz kötődően több újdonság is bevezetésre kerül. A változásokról néhány részletet most el is árulunk olvasóinknak…
2022, December, Január
2021, November
A novemberi Duo Gladiiban a halál témája kerül terítékre
A Szellemi ellenállás havilapjának aktuális számában a Halottak napja alkalmából az élet legfontosabb kérdését, a halált járjuk körül több megközelítésben. Szóba kerül, mit gondoltak a halálról és az azt követő eseményekről a tradicionális civilizációkban, terítékre kerül a koronavírus, illetve az ókori és középkori pestisjárványok megdöbbentő története. Lapunkat ezúttal is haszonnal forgathatják majd értő olvasóink.
2021, November
2021, Október
Régi Nagy Pátrónánkra emlékezik az októberi Duo Gladii
A szellemi ellenállás havilapjának októberi számában a Magyarok Nagyasszonya október 8-án tartandó ünnepe alkalmával Patrona Hungariæ előtt tisztelgünk. A lapszám kiemelt témája a közelmúltban elhunyt Furkó Kálmánra való emlékezés is, akiről számos kiváló harcművész osztja meg gondolatait, saját élményeit olvasóinkkal.
2021, Október
2021, Szeptember
Mihály arkangyal lángoló kardja mutatja az utat – Készül a szeptemberi Duo Gladii
Szeptember hónapot hagyományosan Szent Mihály havának is nevezzük, mivel a katolikus naptár szerint e hónap 29-én üljük az arkangyalok leghatalmasabbja, Szent Mihály ünnepét. Mihály arkangyal a mennyei seregek vezére, minden Isten elleni lázadás eltiprója, az Ecclesia Militans, a harcos egyház szimbóluma és a spirituális harcos archetípusa, így köreinkben is kiemelt tisztelet illeti. A szellemi ellenállás havilapjának jelen számával Szent Mihály arkangyal szellemiségének felélesztéséhez kívánunk hozzájárulni.
2021, Szeptember
2021, Augusztus
Az augusztusi Duo Gladiiban Szent István királyunk előtt tisztelgünk
A Szellemi ellenállás havilapja augusztusi számának középpontjában augusztus 20-a alkalmából Szent István királyunk, illetve a királyság eszménye áll. A központi témát most is számos különféle aspektusból járjuk körül. Sok más mellett terítékre kerül az uralkodói szakralitás, a koronázási szertartás, Szent István világi elitje és az utókor történelem-manipulálási kísérleteinek kérdésköre is.
2021, Augusztus
2021, Július
Jobboldali szemszögből az LMBTQP-lobbiról és a tradicionális férfi-nő szerepről
A szellemi ellenállás havilapjának júliusi száma tartalmát tekintve talán a legizgalmasabbra sikeredett az összes eleddig megjelent közül. Bár a lapszámot a Prájd-hónap alkalmából a gender-ideológiának és az LMBTQP-mozgalomnak szenteltük, a lap nem merül el az üres kriticizmusban, mivel számos írás foglalkozik a férfi-női szerepek megélésének normalitáshoz kötődő aspektusaival. A Prájd-számot mindenkinek olvasnia kell, aki hisz még az ember isteni eredetében, méltóságában, és akár szellemi szinten, akár az akcionalitás területén fel kívánja venni a harcot a nemiség viszonylatrendszerében megmutatkozó felforgató ideológiákkal!
2021, Július
2021, Június
Duo Gladii: Tradicionális jobboldali szellemben Trianonról
A magyar közbeszédben számos narratíva tartja magát a trianoni tragédia megítélésével kapcsolatban, a totális meg nem értéstől egészen az átgondolatlan, anakronisztikus szájhősködésig bezárólag, de szégyenteljes módon napjainkig él a kommunista éra elhallgató attitűdje is. A Duo Gladii szerzői a júniusi számban is az adekvát jobboldali álláspont körvonalazására tesznek kísérletet a témával kapcsolatban. A lapszám a tervek szerint június 4-én jön ki a nyomdából, és személyesen is beszerezhető lesz a Hősök teréről induló XX. Trianon-felvonulás vármegyés standjánál.
2021, Június
2021, Május
A májusi Duo Gladii a birodalmi ideát járja körül
A szellemi ellenállás havilapja májusi számának központi témájául Luxemburgi Zsigmond királyunk császárrá koronázásának évfordulója kapcsán a birodalmi ideát választottuk. A szokványosnak egyáltalán nem tekinthető tematikát az egyes szerzők a legkülönfélébb oldalakról közelítették meg, a végeredmény pedig egy kifejezetten izgalmas lapszám lett!
2021, Május
2021, Április
A feltámadás hírével érkezik a húsvéti Duo Gladii
A szellemi ellenállás havilapjának áprilisi számával Krisztus Urunk feltámadása előtt tisztelgünk. Ennek megfelelően számos írásban érintjük a vallásos hit kérdését. Természetesen a politikai, történelmi és kulturális vonatkozások a húsvéti számunkban sem sikkadnak el.
2021, Április
2021, Március
Gábriel arkangyal segedelmével érkezik a márciusi Duo Gladii
A március közepén megjelenő új Duo Gladiiban ismét számos izgalmas kérdést tárgyalnak a lap egyedi hangvételt tükröző írásai. A szellemi és történelmi témák mellett kiemelésre méltó az Egy harcos gondolatai legújabb része, mely a közéleti szereplés nehézségeinek átvészelésével kapcsolatosan ad támpontokat. Újdonság az Új Bábel felé Villámkérdések alrovata, melyben a jobboldal prominensei nyilatkoznak röviden fontos kérdésekről, most az amerikai elnökválasztásról, és annak következményeiről. A lapszámot Gábriel arkangyal kegyelmébe ajánljuk, akiről a hagyományos katolikus naptár szerint március 24-én emlékezünk meg.
2021, Március
2021, Február
Kitörés tematikus számmal jelentkezik februárban a Duo Gladii
A szellemi ellenállás havilapjának december végéig rendelhető és január közepén megjelenő következő számában folytatjuk az első lapszámban megkezdett hagyományokat. Írásaink ezután is a harcos, tradicionális jobboldaliság alapján állva érintenek számos kérdést a gyakorlati feladatoktól egészen a magasrendű szellemi szférákig bezárólag. A januári szám az első lapszámnál még változatosabbnak, és némileg vaskosabbnak ígérkezik. Az igényes külső megjelenést, a formai keretet továbbra is színvonalas tartalmakkal töltjük ki, szerzőink, szerkesztőink száma folyamatosan gyarapszik, olvasóink pozitív visszajelzései pedig megerősítenek bennünket abban, hogy óriási hiányt pótlunk lapunk megjelentetésével.
2021, Február
2021, Január
A véres kard felmutatása – Január közepén érkezik a Duo Gladii 2. száma
A szellemi ellenállás havilapjának december végéig rendelhető és január közepén megjelenő következő számában folytatjuk az első lapszámban megkezdett hagyományokat. Írásaink ezután is a harcos, tradicionális jobboldaliság alapján állva érintenek számos kérdést a gyakorlati feladatoktól egészen a magasrendű szellemi szférákig bezárólag. A januári szám az első lapszámnál még változatosabbnak, és némileg vaskosabbnak ígérkezik. Az igényes külső megjelenést, a formai keretet továbbra is színvonalas tartalmakkal töltjük ki, szerzőink, szerkesztőink száma folyamatosan gyarapszik, olvasóink pozitív visszajelzései pedig megerősítenek bennünket abban, hogy óriási hiányt pótlunk lapunk megjelentetésével.
2021, Január
2020, December
Csapás a modern világra – Indul a Duo Gladii, a szellemi ellenállás havilapja
Alig néhány hónappal ezelőtt a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom vezetősége megálmodott egy belső terjesztésű folyóiratot, melynek keretében az illuzórikus virtuális világban létezők mellett egy konzervatív formát képviselő, kézzel fogható kommunikációs platformot kívánt létrehozni. Már az előkészítések során nyilvánvalóvá vált, hogy a lap az általa felvetendő eszmék jelentőségéből kifolyólag nem maradhat rejtve a világ elől, így a vezetőség úgy döntött, hogy a 2020. decemberben megjelenő első számtól bárki számára megrendelhető lesz.
2020, December