A fényteli középkorról mesél a Duo Gladii legújabb száma

A gátlástalan marxista történelemhamisítás terhére róható sok már mellett az is, hogy a középkor bevett jelzőjévé tette a sötét szót. Ez azonban a baloldali történelemszemlélet egyik legnagyobb hazugságának tekinthető. Hogy miért? Legújabb lapszámunkban a tradicionális jobboldaliság talaján állva ennek próbálunk utána járni, de közben reflektálunk korunk sok egyéb problémájára is.

A sötét középkor szókapcsolat egy normális világban fel sem merülhetett volna, így a minősítő jelző cáfolatára sem kellene időt szánnunk. De tökéletlen világban élünk. Ez a kifejezés pedig nem egy szimpla hazugság eredménye, nemcsak a romlás szimptómája, hanem egyfajta démoni tendencia jegyében a valóság szó szerinti ki- és megfordítása. Hogy tekinthetnénk sötétnek egy olyan korszakot, amely “megszülte” a mennyek felé törő csodálatos katedrálisokat, az étert is átható gregorián dallamokat, a szerzetesi és lovagi eszményeket egyesítő lovagrendeket, amelynek harcos szelleme lehetővé tette a Szentföld visszavételét, amelyben az emberek tekintete a mennyekre szegeződött. Szolaritás, hierarchia, birodalmiság, hit, erő, rend – ezek mind a középkor elsődleges jellemzői, így nem csoda, ha a felforgatás erői óriási energiákat fektettek e korszak befeketítésére.

Egy lapszám természetesen nem nyújt elegendő teret még arra sem, hogy minden kérdést érintőlegesen megemlítsünk, de számos izgalmas téma terítékre kerülhetett. Több írásban érintjük a keresztes hadjáratokat, de szó esik a teuton lovagrend kezdeteiről; Szent László királyunk életében és halála után (!) végbe vitt hőstetteiről, csodáiról; a szerzetesi élet magasztos értelméről, illetőleg hasznáról; a gregorián dallamok különleges világáról; Jeanne d’Arc történelmi szerepéről Julius Evola megvilágításában; középkori szent asszonyok életpéldájáról és egyáltalán a középkori keresztény Európa létrejöttéről, esszenciájáról. A témához lazán kapcsolódik a szórakozás minőségi alászállásával foglalkozó írás is, amely gyakorlati szempontból közelít a kérdéshez.

A tematikán kívüli írások is valódi csemegét nyújtanak olvasóinknak. Ezek jórészt a modernitás – posztmodernizmusz, transzhumanizmus, modern építészet – kritikájára koncentrálnak. Az ajánlók is ismét izgalmas szellemi kalandra hívnak, és a megszokott témakörökön kívül jelen számban egy színházi előadás is bemutatásra kerül. A részletes tartalomjegyzék lentebb olvasható.

Ahogy azt az olvasóink megszokhatták, a lapunk hasábjain felhozott történelmi példák nem öncélúak. Itt minden egyes írás továbbgondolásra hív és a középkor magasrendű szellemének újbóli átélésére!

A III. évfolyam 3. szám tartalma:

 • Kolonits László: Media Tempestas / A Közép kora
 • Barcsa-Turner Gábor: A szórakozás kultúrája és az emberi minőség alászállása. Ajánlás és gondolkoztató minden magát többre tételező fiatal törekvőnek
 • Julius Evola: Isten hadnagya /Ford.: Brunner Balázs/
 • Tóth András: Posztmodernizmus és transzhumanizmus
 • Türoszi Vilmos: A tengerentúl viselt dolgok története /Ford.: Németh Bálint/
 • Stamler Ábel: Isten barátai
 • Somogyi György Miklós: Szebb jelent!
 • Király Dávid: Hangzó középkor. A gregorián énekről
 • D. Fekete Balázs: A keresztes hadjáratok teológiája
 • D. Fekete Balázs: A Német Lovagrend hajnala
 • Csarnai Márk: A lovagkirály: Szent László
 • Gazella: Nincs szeretet rend nélkül
 • HVIM: Van értelme a Pride ellen tüntetni! /Közlemény/
 • HVIM: Senki nem hazudozhat rólunk büntetlenül! /Közlemény/
 • HVIM: Ne videózzák a gyerekeinket! /Közlemény/
 • HVIM: Nemet mondunk a cionista propagandára, elítéljük a gázai népirtást! /Közlemény/
 • HVIM: Üdvözöljük a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nyilatkozatát, de a szodomita genderlobbival szemben további határozott intézkedéseket várunk a történelmi egyházaktól /Közlemény/
 • Barcsa-Turner Gábor levele a Klebelsberg Központnak
 • Körlevelek
 • Vármegyés Krónika. 2023. március – május (Összeállította: Molnár Máté)
 • Vármegyés Kalendárium. 2024. évi programok (Összeállította: Kolonits László)
 • Szellemi ajánló:
  Film – Tóth András: Techné és planetárismachináció. Az Oppenheimer című film kritikai analízise
  Színház – Józsa Péter Pál: Agón. Rendező: Vidnyánszky Attila /Petró Ádám/
  Film – Naber, Johannes: A kőszív /Varga Szilárd/
  Film – Nalin, Pan: Virágok völgye /Barcsa-Turner Gábor/
  Film – Szilágyi Áron: Legyetek szeretettel! /Brunner Balázs/
  Film – Bernstein, Assaf – Shamir, Rotem – Givon, Omri: Fauda /Kónya Dorka/
  Film – Monteverde, Alejandro: Sound of Freedom /Király Dávid/

Ne álljon meg itt!

Olvasson tovább...

Róma örök! – Készül a legújabb Duo Gladii

A Duo Gladiiban elindult civilizációs tematika bevezető száma után megkezdjük azon tradicionális civilizációk számbavételét – elsőként Róma kerül terítékre –, amelyektől tanulhatunk, amelyekre ilyen vagy olyan