Duo Gladii
A szellemi ellenállás lapja

Folyóiratunk 2022-ben is megrendelhető.

Válasszon előfizetéses ajánlataink közül.

Most féléves előfizetésünkkel 5%-ot, éves előfizetésünkkel 10%-ot
megtakaríthat.

Témakörök

Valódi jobboldaliság

Örök értékek mentén a modernitással szemben

vallástudomány

Isten és a teremtett világ szakrális értelmezése

hagyomány

Tradicionális úton a mindent meghatározó forrás felé

Történelem

Elfeledett és eltitkolt hősök hőstetteinek megismerése

Duo Gladii

Miért harcoljunk a Metaverzum ellen? – Válaszok a február-márciusi Duo Gladiiban

Mint korábban is jeleztük, a Duo Gladii 2022. évi számaiban valamelyest elvontabb témák kerülnek terítékre. A február-márciusi számban a Metaverzum terjeszkedése okán a virtuális valóság diabolikus világának kérdéskörét helyeztük középpontba, mely szemünk előtt válik a hagyományellenes erők egyértelműen leghatékonyabb fegyverévé. A téma fontosságának is köszönhető, hogy a végeredmény az eddigi

Tovább »
Duo Gladii

Célkeresztben a demokrácia – Jön az április-májusi Duo Gladii

Tradicionális jobboldali nézőpontból az általános választójog és a modern demokrácia, a tömegdemokrácia a mennyiség szellemellenes uralmához kötődik, amelyben az ideák világa felé mutató minőségi elv csak ritkán, véletlenszerűen nyilvánulhat meg. A választási procedúra lezárulta után megjelenő lapszámunkban emiatt a demokratizmus néhány aspektusát tesszük kritika tárgyává.

Tovább »
Duo Gladii

A Duo Gladiiban a háborúról

Ami késik, nem múlik – szokták mondani. Szóval lassan mindenki fellélegezhet, némi csúszással ugyan, de augusztusban megjelenik a Duo Gladii június-júliusi száma. A téma – az orosz-ukrán konfliktus és ennek apropóján a háború általában – súlyos és aktuális is egyben. Nézőpontunk pedig most is, mint mindig, a maga nemében teljesen

Tovább »

A főszerkesztő gondolatai

Célunk a mai magyar sajtóban szinte egyedülálló módon a vegytiszta jobboldaliság talaján álló „szuverén állítások” és „abszolút tagadások” képviselete. Feladatunk természete kettős, a szellemi síkot és az akcionalitás szféráját, a metafizikai és fizikai világot, a nagy és kis misztériumokat, a tudás és cselekvés szintjét egyaránt megcélozza, mivel – ahogy a lovagrendek is tették – mindkét kardon rajta kell tartani a kezünket! Folyóiratunk ezen képességek felélesztésében és fenntartásában kíván útmutatóul szolgálni annak, „aki – Evolával szólva – talpon maradt a romok és a felbomlás közepette”.

Kolonits László

Olvass bele

Baranyi Tibor Imre: A háborúkról

(Részlet a Szerző A végjáték kórélettana című, 2022. május 17-én elhangzott előadásából. Lejegyezte: Gönczi Dániel.) A metafizikai Alapelvtől mint Kezdettelen Kezdettől és Eredettől való eszmei eltávolodás – amely a jelen korban hatalmas, ráadásul egyre fokozódik – drámai folyamatokat, katasztrófákat és kollapszusokat eredményez, beleértve a különböző háborúkat, forradalmakat, járványokat, természeti katasztrófákat,

Tovább »

Gondolatok a mennyei hierarchiáról

Korunkban általánosan elfogadott gondolat, hogy mindent racionalizálni, mítosztalanítani kell, azaz akkor tudományos egy állítás, ha természettudományosan megmagyarázható. Mindez rányomja bélyegét a katolikus teológiára, a biblikus tudományokra, történettudományra egyaránt. A katolikus tanítás nyilván magában hordoz egyfajta egészséges mítosztalanítást, ami azonban nem racionalista, szégyellős materialista alapokon áll, hanem tökéletesíti, befejezi az ősi

Tovább »

Az uralkodói hatalom szakrális dimenziói

A rítusok és tabuk sokasága által övezett tradicionális uralkodó – aki az archaikus társadalmakban a szakralitás bizonyos, az időben fokozatosan fogyatkozó ismérveivel bírt – a világmindenség középpontját testesítette meg. A legtágabb értelemben felfogott szakrális uralkodó a létesülteken túli erőkkel fenntartott különleges kapcsolatából kifolyólag tudta biztosítani országában a békét és a

Tovább »

Olvasói gondolatok

Válasszon egyedülálló előfizetéses ajánlataink közül!

Adja le rendelését az óra lejárta előtt, hogy kiadványát elsőként postázhassuk.

Nap
Óra
Perc
Másodperc
Loading