A tradicionálistól a posztmodernig – A szcientizmus rabságában

Romló lét – romló tudomány

Az emberi létezés – így az ember világhoz való viszonya is – alapvető változáson megy keresztül. Az avatatlan szemlélő azt hiheti: fejlődésről van szó, hiszen élete bármely területére pillant, nem észlel mást, mint az egyre gyorsuló ütemű fejlődés látszatát. Amennyiben azonban olyan nézőpontot tudhat a magáénak, mely nemcsak horizontális síkban képes észlelésre, hanem nyitott vertikális irányában is, észre kell vennie: ami valójában történik, az nem más, mint az imént feltételezett folyamat tökéletes ellentéte, masszív és feltartóztathatatlan alászállás. Ezen folyamat egy különleges területét, az emberi megismerés saját megsemmisüléséhez vezető útját kívánjuk az alábbiakban röviden áttekinteni. Megkíséreljük annak a bemutatását, hogy mi volt a megismerésnek az a szakrális formája, mely a világ valódi tanulmányozását tette lehetővé, majd a létromlás egymást követő fokozatai során hogyan tűnt el szinte teljesen ez a tradicionális értelemben meghatározható tudomány, végül próbát teszünk a helyreállítás lehetőségének kérdésére válaszolni.

Tradicionális tudomány

Ahhoz, hogy érdemben szólhassunk a tradicionális tudományról, először meg kell vizsgálnunk a tradicionális ember világhoz fűződő viszonyát. A tradicionális világvallásokra épülő civilizációk emberének a világhoz fűződő viszonya szöges ellentétben állt a modern ember világhoz való viszonyulásával. Létét alapjaiban határozta meg egy olyan, nagyon magas szintű és tiszta tudás, mely közvetlen érzékszervi tapasztalás útján nem hozzáférhető. Ez a tudás emberi nyelven közvetlenül ki nem fejezhető, legfeljebb körülírható. De mire is irányul ez a nem megfogalmazható, ki nem mondható és le nem írható tudás? E nagyon tiszta és magasrendű tudás birtoklója tudta, hogy a létesült világ egy közvetlenül nem tapasztalható, magasabb rendű valóság leképződése. Tudta, hogy mindaz, amit érzékszerveivel felfog, tapasztal, az kizárólag egy horizontális valóság, és mindezeknél sokkal hatalmasabb valóságok léteznek a vertikálisban.

A publicisztika további tartalma: Modern tudomány; Posztmodern tudomány, szcientista ellen-próféták; A restauráció lehetőségei;

A teljes írás a Duo Gladii 2021. márciusi számában (1. évf. 4. szám) olvasható.
A korábbi és újabb lapszámok megrendeléséhez vegye fel velünk a kapcsolatot ITT!

Ne álljon meg itt!

Olvasson tovább...

Róma örök! – Készül a legújabb Duo Gladii

A Duo Gladiiban elindult civilizációs tematika bevezető száma után megkezdjük azon tradicionális civilizációk számbavételét – elsőként Róma kerül terítékre –, amelyektől tanulhatunk, amelyekre ilyen vagy olyan