Miért harcoljunk a Metaverzum ellen? – Válaszok a február-márciusi Duo Gladiiban

Mint korábban is jeleztük, a Duo Gladii 2022. évi számaiban valamelyest elvontabb témák kerülnek terítékre. A február-márciusi számban a Metaverzum terjeszkedése okán a virtuális valóság diabolikus világának kérdéskörét helyeztük középpontba, mely szemünk előtt válik a hagyományellenes erők egyértelműen leghatékonyabb fegyverévé. A téma fontosságának is köszönhető, hogy a végeredmény az eddigi legvaskosabb lapszámunk lesz/lett. A virtuális […]

A novemberi Duo Gladiiban a halál témája kerül terítékre

A Szellemi ellenállás havilapjának aktuális számában a Halottak napja alkalmából az élet legfontosabb kérdését, a halált járjuk körül több megközelítésben. Szóba kerül, mit gondoltak a halálról és az azt követő eseményekről a tradicionális civilizációkban, terítékre kerül a koronavírus, illetve az ókori és középkori pestisjárványok megdöbbentő története. Lapunkat ezúttal is haszonnal forgathatják majd értő olvasóink. Szemelvények […]

Gondolatok a mennyei hierarchiáról

Korunkban általánosan elfogadott gondolat, hogy mindent racionalizálni, mítosztalanítani kell, azaz akkor tudományos egy állítás, ha természettudományosan megmagyarázható. Mindez rányomja bélyegét a katolikus teológiára, a biblikus tudományokra, történettudományra egyaránt. A katolikus tanítás nyilván magában hordoz egyfajta egészséges mítosztalanítást, ami azonban nem racionalista, szégyellős materialista alapokon áll, hanem tökéletesíti, befejezi az ősi pogány vallások nagy istenkeresői útjait, […]

Az uralkodói hatalom szakrális dimenziói

A rítusok és tabuk sokasága által övezett tradicionális uralkodó – aki az archaikus társadalmakban a szakralitás bizonyos, az időben fokozatosan fogyatkozó ismérveivel bírt – a világmindenség középpontját testesítette meg. A legtágabb értelemben felfogott szakrális uralkodó a létesülteken túli erőkkel fenntartott különleges kapcsolatából kifolyólag tudta biztosítani országában a békét és a jólétet (Pax Romana). E kapcsolat […]

A liberális és a tradicionális mesevilág az LMBTQP-lobbi tükrében

Ott tart az LMBTQP-lobbi, hogy muszáj megfogalmaznunk a normalitás álláspontját. Higgadtan, érvekkel, a hagyományos létszemlélet és világnézet alapján. A világ elsötétedése oly mértékű, hogy az egészséges értékrend kifejtése is szélsőséges tettnek minősül, mivel a kritikánk tárgyát képező liberális világfelfogás lett az általánosan elfogadott. Hamisnak bizonyult az az érv, hogy ha nem foglalkozunk velük, akkor abbahagyják, […]

Régi Nagy Pátrónánkra emlékezik az októberi Duo Gladii

A szellemi ellenállás havilapjának októberi számában a Magyarok Nagyasszonya október 8-án tartandó ünnepe alkalmával Patrona Hungariæ előtt tisztelgünk. A lapszám kiemelt témája a közelmúltban elhunyt Furkó Kálmánra való emlékezés is, akiről számos kiváló harcművész osztja meg gondolatait, saját élményeit olvasóinkkal. Szemelvények az októberi számból: “A létesültek világában a moderneket megelőzően minden kor embere számára evidens […]

Mihály arkangyal lángoló kardja mutatja az utat – Készül a szeptemberi Duo Gladii

Szeptember hónapot hagyományosan Szent Mihály havának is nevezzük, mivel a katolikus naptár szerint e hónap 29-én üljük az arkangyalok leghatalmasabbja, Szent Mihály ünnepét. Mihály arkangyal a mennyei seregek vezére, minden Isten elleni lázadás eltiprója, az Ecclesia Militans, a harcos egyház szimbóluma és a spirituális harcos archetípusa, így köreinkben is kiemelt tisztelet illeti. A szellemi ellenállás havilapjának […]

Az augusztusi Duo Gladiiban Szent István királyunk előtt tisztelgünk

A Szellemi ellenállás havilapja augusztusi számának középpontjában augusztus 20-a alkalmából Szent István királyunk, illetve a királyság eszménye áll. A központi témát most is számos különféle aspektusból járjuk körül. Sok más mellett terítékre kerül az uralkodói szakralitás, a koronázási szertartás, Szent István világi elitje és az utókor történelem-manipulálási kísérleteinek kérdésköre is. Kolonits László aktuális esszéjében a Világkirály, az istenkirályok, […]

Jobboldali szemszögből az LMBTQP-lobbiról és a tradicionális férfi-nő szerepről – Új hónap, új Duo Gladii

A szellemi ellenállás havilapjának júliusi száma tartalmát tekintve talán a legizgalmasabbra sikeredett az összes eleddig megjelent közül. Bár a lapszámot a Prájd-hónap alkalmából a gender-ideológiának és az LMBTQP-mozgalomnak szenteltük, a lap nem merül el az üres kriticizmusban, mivel számos írás foglalkozik a férfi-női szerepek megélésének normalitáshoz kötődő aspektusaival. A Prájd-számot mindenkinek olvasnia kell, aki hisz […]

Kíváncsi vagy kik és hogyan szerkesztik a DuoGladii havilapot? (Lapbemutató videó)

A HVIM havilapjának, a DuoGladii-nak a bemutató előadására került sor a Légió Hungária meghívására. A két előadó, Barcsa-Turner Gábor a lap alapítója és megálmodója, illetve Kolonits László főszerkesztő, a lap fő motorja és megvalósítója. A videóban gazdagon van illusztrálva az aktuális, júniusi (trianoni) lapszám tartalma.